Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tine Bryld Prisens Generalforsamling 2017

Tine Bryld Prisens generalforsamling 2017, blev afholdt den 10. maj 2017.

Dagens program indeholdt først et spændende oplæg fra prisvinderen 2016 – SAHAN.

Herefter afholdt Tine Bryld Prisen den årlige generalforsamling for foreningen. Regnskab og beretning blev godkendt og bestyrelsen genvalgt. Beretningen indeholdt rapport fra Als Research om prisens relevans målt af ekstern evaluator Als Research hvorfra følgende passage her citeres:

“Evalueringens resultater peger på, at Tine Bryld Prisen overordnet lever op til de formål og intentioner, der opstilles af bestyrelsen for foreningen for uddeling af prisen samt af donor.

Evalueringen viser, at Tine Bryld Prisen bidrager til at øge opmærksomheden på prismodtagerne og deres organisationer, dels i kraft af den mediedækning der følger i kølvandet på prisen, dels i kraft af den faglige blåstempling, som Tine Bryld Prisen opleves at udgøre. I forlængelse heraf har opmærksomheden skabt grundlag for, at organisationerne har modtaget minister- og borgmesterbesøg, er blevet inviteret til høringer på Christiansborg, har talt ved KL´s landsmøde, er inviteret ind i beslutnings processer osv. På denne baggrund indikerer evalueringen således, at prisen bidrager til at øge “beslutningstagernes” forståelse for det sociale felt, som prismodtagerne arbejderne med.”

Tine Bryld Prisen efterspørger sociale projekter der fortjener anerkendelse

Tine Bryld Prisen er på kr. 50.000 og gives til en person eller organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker eller grupper i Danmark. Endvidere kan der uddeles et beløb på op til kr. 500.000 til at forankre og udvikle den indsats, som har begrundet prisen. 

Indstillinger modtages på mail@tinebryldprisen.dk frem til den 15. august 2017

Tine Bryld Prisen 2016 til SAHAN – den somaliske kvindeforening i Vollsmose

Overrækkelse af Tine Bryld Prisen 2016: Christoffer Elbrønd (Trygfonden), Shamso Xasen, Ayan Muumin (begge SAHAN) og Helle Degn (Formand Tine Bryld Prisen).

Tine Bryld Prisen 2016 er netop blevet uddelt i DR-byen. Modtageren af prisen og præmien på 50.000 kr. gik i år til den somaliske kvindeforening SAHAN i Vollsmose, der gennem et tæt samarbejde med institutioner og forældre forebygger kriminalitet og radikalisering blandt unge. Foruden de 50.000 kr. vil SAHAN endvidere få mulighed for støtte til deres arbejde på 500.000 kr.

Begrundelse ved formand Helle Degn

Pressemeddelelse, Tine Bryld Prisen 2016

Tine Bryld Prisen efterspørger sociale projekter der fortjener anerkendelse

tine_bryld_prisen_2016_indstilling

Tine Bryld Prisen er på kr. 50.000 og gives til en person eller organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker eller grupper i Danmark. Endvidere kan der uddeles et beløb på op til kr. 500.000 til at forankre og udvikle den indsats, som har begrundet prisen.

Indstillinger modtages på mail@tinebryldprisen.dk frem til den 15. August 2016.

Social- og indenrigsministeren på besøg i Muhabet

Muhabet

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) besøgte Muhabet og Rud Ellegaard den 27. januar for at høre om Muhabet og Rud Ellegaards store sociale arbejde og indsats hver eneste dag. Både Muhabet og Rud Ellegaard modtog Tine Bryld Prisen i 2014. Læs mere her om prisvinderne.

Se programmet ‘De store danskere’ med Tine Bryld

Tine Bryld

Kære alle.

Tine Bryld Prisen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Lad 2016 blive et år, hvor der kommer endnu mere fokus på den sociale indsats og de ildsjæle, som hver eneste dag sikrer sammenhængskraft og viser samfundssind over for landets udsatte.

Det var det, som Tine Bryld stod for. Det var de utrættelige kampe, som Tine Bryld tog hver eneste dag for de udsatte og de utilpassede. Nu har DR2 bragt et stort og flot portræt af Tine Bryld i serien ’Store danskere’.

I kan se programmet om Danmarks sociale stemme her: Store danskere’ om Tine Bryld

Vi håber, at I vil se med.

Godt nytår!

Tine Bryld Prisen 2015 går til Lisbeth Høstgaard Møller og Kvisten Viborg

Onsdag den 21. oktober blev dette års Tine Bryld pris uddelt i DR Koncerthuset. Modtageren af prisen og 50.000 kr. blev psykoterapeut og daglig leder Lisbeth Høstgaard Møller fra Kvisten Viborg, der hjælper personer, som har været udsat for seksuelle overgreb. Udover de 50.000 kr. modtager Kvisten Viborg 500.000 kr. til at forankre og sikre fortsættelsen af den indsats, der ligger til grund for udvælgelsen. Læs mere om  Kvisten Viborg og Lisbeth Høstgaard Møller her

Her kan du se indslag fra Aftenshowet på DR om årets vinder af Tine Bryld Prisen 2015 – Lisbeth Høstgaard Møller fra Kvisten Viborg 

Tine_Bryld_Prisen-14 Prismodtager Lisbeth Høstgaard Møller med Helle Degn
Fotograf: Frederik Korfix

Årets vinder

Tine_Bryld_Prisen-1Prismodtager Lisbeth Høstgaard Møller sammen med Helle Degn
Fotograf: Frederik Korfix

lille-statuette-forsiden1

Tine Bryld Prisen på Folkemødet

I 2013 og 2014 var Tine Bryld Prisen bl.a. en tur på Bornholm til Folkemødet. Se billeder derfra herunder.

Tine Bryld Prisen på Folkemødet i 2013.

Tine Bryld Prisen på Folkemødet i 2013.

Tine Bryld Prisen på Folkemødet i 2013.

Tine Bryld Prisen på Folkemødet i 2013.

Tine Bryld Prisen på Folkemødet i 2014.

Tine Bryld Prisen på Folkemødet i 2014.